do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Кафедра у 2018 році

Друк PDF

У першому семестрі 2018-2019 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило, І.К. Мацак та А.П. Юрачківський; доценти, доктори фізико-математичних наук О.В. Маринич, Д. П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), В.І. Рабанович та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук Я.В. Царегородцев. За організацію навчального процесу на кафедрі відповідає старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях. Представниками кафедри у лабораторії ймовірнісно-статистичних методів є провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор І.В. Протасов, завідувач лабораторією, кандидат фізико-математичних наук, доцент А.В. Нікітін, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук С.І. Доценко та провідний інженер, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шестаков С.С. Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, Я.В. Царегородцев) і дослідження операцій (Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, Б.В. Довгай, О.М. Іксанов, Я.В. Царегородцев,  А.П. Юрачківський).

У першому семестрі 2018-2019 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком):

 • Застосування теорії відновлення - Іксанов О.М.
 • Елементи теорії випадкових еволюцій - Самойленко І.В.
 • Класична теорія інформації - Юрачківський А.П.
 • Математична теорія надійності - Мацак І.К.
 • Теорія екстремальних значень - Мацак І.К.
 • Математичні основи генетики популяцій - Довгай Б.В.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Випадкові регенеративні структури.
 • Функціональні граничні теореми.
 • Асимптотика процесів дробового ефекту.
 • Гіллясті випадкові блукання з комплексними параметрами.
 • Випадкові блукання у випадковому середовищі.
 • Асимптотичний аналіз складних систем.
 • Системи масового обслуговування.
 • Теорія ігор, теорія розкладів.
 • Топології на групах.
 • Теорія конфліктів
 • Комбінаторика ультрафільтрів та екстремальні топології на групах.
 • Мірозначні випадкові процеси.
 • Стохастичний аналіз марковських процесів.
 • Теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності.
 • Теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.


З 2012 р. на кафедрі регулярно працює семінар "Стохастика та її застосування".

 

Вибір мови

Новини кафедри