do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Кафедра у 2021-2022 навчальному році

Друк PDF

У другому семестрі 2021-2022 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило (0,5 ставки), О.В. Маринич, І.К. Мацак (0,5 ставки), Д.П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), В.І. Рабанович  (погодинно) та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук А.В. Заворотинський та асистенти О.А. Браганець, І.С. Рибалко та Т.І. Шакотько (0,5 ставки). За організацію навчального процесу на кафедрі відповідають старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях та провідний інженер Н.М. Требіна. У 2022-2024 рр. на кафедрі виконується держбюджетна тема №22БФ015-01  "Асимптотичні властивості гіллястих та еволюційних процесів". У 2020-2022 рр. співробітники кафедри реалізують науковий проєкт НФДУ "Асимптотичні режими збурених випадкових блукань: на межі сучасної та класичної теорії ймовірностей". Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, А.В. Заворотинський, О.А. Браганець, І.С. Рибалко, Т.І. Шакотько) та дослідження операцій (Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, О.М. Іксанов, А.В. Заворотинський, О.А. Браганець, І.С. Рибалко).

У першому семестрі 2021-2022 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком)

 • Елементи теорії відновлення (3 курс) - Іксанов О.М.
 • Вступ до операторних алгебр (3 курс) - Проскурін Д.П.
 • Додаткові розділи дослідження операцій та теорії ймовірностей (3 курс) - Якимів Р.Я.
 • Ймовірнісний аналіз алгоритмів (4 курс) - Маринич О.В.
 • Математичні моделі ціноутворення опціонів (4 курс) - Самойленко І.В.
 • Елементи математичної теорії надійності (4 курс) - Мацак І.К.
 • Застосування терії випадкових еволюцій (2 курс магіструтури) - Самойленко І.В.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри у 2021-2022 рр.:

 • Випадкові регенеративні структури.
 • Вкладені схеми зайнятості у випадковому (та сталому) середовищі та теорія відновлення на деревах.
 • Граничні теореми для дисконтованих збіжних рядів, породжених лінійними рекурсіями.
 • Швидкість збіжності гіллястих процесів із загальними характеристиками.
 • Функціональні граничні теореми та закони повторного логарифма
 • Ймовірнісна теорія чисел.
 • Стохастична геометрія.
 • Аналіз моделей інформаційної боротьби та розповсюдження епідемій в умовах міграції.
 • Теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності.
 • Теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.

З 2012 р. на кафедрі працює семінар "Стохастика та її застосування".