do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Кафедра у 2017 році

Друк PDF

У другому семестрі 2016-2017 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило, І.К. Мацак та А.П. Юрачківський; доценти, доктори фізико-математичних наук Д. П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар) та Р.Я. Якимів; асистенти, кандидати фізико-математичних. наук C.В. Полоцький, О.В. Руденко та Г.В. Рябов. З грудня 2014 року кандидат фізико-математичних наук, доцент О.В. Маринич навчається у докторантурі і не має викладацького навантаження. Після багатьох років викладання доцент Сергій Станіславович Шестаков перейшов з 01 березня 2017 року на роботу до наукової частини. З 21 березня на кафедрі працює як погодинник Вячеслав Іванович Рабанович. За організацію навчального процесу на кафедрі відповідає старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях. Представниками кафедри у лабораторії ймовірнісно-статистичних методів є провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор І.В. Протасов, завідувач лабораторією, кандидат фізико-математичних наук, доцент А.В. Нікітін, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук С.І. Доценко та провідний інженер, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шестаков С.С. Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, С.В. Полоцький, О.В. Руденко, Г.В. Рябов), дослідження операцій (С.В. Полоцький, Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, Б.В. Довгай, О.М. Іксанов, О.В. Руденко, Г.В. Рябов, А.П. Юрачківський) та вищої алгебри (Д. П. Проскурін, Р.Я.Якимів).


У другому семестрі 2016-2017 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком):

 • Елементи теорії відновлення.  Іксанов О.М
 • Теорія масового обслуговування. Закусило О.К.
 • Математична теорія надійності. Мацак І.К.
 • Оптимізаційні методи та моделі у логістичних системах. Мацак І.К.
 • Елементи стохастичного аналізу.  Юрачківський А.П.
 • Ймовірнісний аналіз алгоритмів. Якимів Р.Я.
 • Додаткові глави дослідження операцій. Полоцький С.В.


Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Випадкові регенеративні структури.
 • Функціональні граничні теореми.
 • Асимптотика процесів дробового ефекту.
 • Асимптотичний аналіз складних систем.
 • Нерухомі точки згладжуючих перетворень та гіллясті випадкові блукання.
 • Системи масового обслуговування.
 • Теорія ігор, теорія розкладів.
 • Топології на групах.
 • Теорія конфліктів
 • Комбінаторика ультрафільтрів та екстремальні топології на групах.
 • Мірозначні випадкові процеси.
 • Стохастичний аналіз марковських процесів.
 • Теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності.
 • Теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.


З 2012 р. на кафедрі регулярно працює семінар "Стохастика та її
застосування".