do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Кафедра у 2019 році

Друк PDF

У другому семестрі 2018-2019 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило, І.К. Мацак та А.П. Юрачківський; доценти, доктори фізико-математичних наук О.В. Маринич, Д.П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), В.І. Рабанович та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук Я.В. Царегородцев; асистент І.С. Рибалко, а також аспірант другого року навчання Г.К. Верьовкін.  За організацію навчального процесу на кафедрі відповідає старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях. У 2019-2021 рр. на кафедрі виконується держбюджетна тема №19БФ015-01 "Асимптотичний та структурний аналіз стохастичних моделей динаміки популяцій" (деталі за посиланням).  Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, Я.В. Царегородцев, І.С. Рибалко, Г.К. Верьовкін) і дослідження операцій (Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, Б.В. Довгай, О.М. Іксанов, Я.В. Царегородцев, А.П. Юрачківський).

У другому семестрі 2018-2019 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком):

 • Елементи теорії відновлення - Іксанов О.М.
 • Ймовірнісний аналіз алгоритмів - Маринич О.В.
 • Елементи теорії випадкових еволюцій - Самойленко І.В.
 • Математичні моделі ціноутворення опціонів - Самойленко І.В.
 • Теорія масового обслуговування - Закусило О.К.
 • Вступ до операторних алгебр - Юрачківський А.П.
 • Практикум з дослідження операцій - Мацак І.К.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Випадкові регенеративні структури.
 • Функціональні граничні теореми.
 • Асимптотика процесів дробового ефекту.
 • Гіллясті випадкові блукання з комплексними параметрами.
 • Випадкові блукання у випадковому середовищі.
 • Асимптотичний аналіз складних систем.
 • Системи масового обслуговування.
 • Теорія конфліктів
 • Мірозначні випадкові процеси.
 • Стохастичний аналіз марковських процесів.
 • Теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності.
 • Теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.


З 2012 р. на кафедрі регулярно працює семінар "Стохастика та її застосування".