do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Кафедра у 2022-2023 навчальному році

Друк PDF

У першому семестрі 2022-2023 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило (0,5 ставки), О.В. Маринич, І.К. Мацак (0,5 ставки) та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), В.І. Рабанович  (погодинно) та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук А.В. Заворотинський та асистенти О.А. Браганець, І.С. Рибалко та Т.І. Шакотько (0,5 ставки). Професор, доктор фізико-математичних наук Д.П. Проскурін перебуває тимчасово у лавах ЗСУ. За організацію навчального процесу на кафедрі відповідають старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях та провідний інженер Н.М. Требіна. У 2022-2024 рр. на кафедрі виконується держбюджетна тема №22БФ015-01  "Асимптотичні властивості гіллястих та еволюційних процесів". Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, А.В. Заворотинський, О.А. Браганець, І.С. Рибалко, Т.І. Шакотько), алгебраїчних стуктур, криптографії та захисту інформації (О.В. Маринич, І.С. Рибалко) та дослідження операцій (Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, О.М. Іксанов, А.В. Заворотинський, О.А. Браганець, І.С. Рибалко).

У першому семестрі 2022-2023 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком)

 • Застосування теорії відновлення (4 курс) - Іксанов О.М.
 • Стохастичні моделі прикладної математики (4 курс) - Закусило О.К.
 • Асимптотична теорія екстремальних значень (2 курс магістратури) - Мацак І.К.
 • Елементи теорії випадкових еволюцій (2 курс магістратури) - Самойленко І.В.
 • Математичні основи генетики популяцій (4 курс) - Довгай Б.В.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри у 2022-2023 рр.:

 • Випадкові регенеративні структури.
 • Вкладені схеми зайнятості у випадковому (та сталому) середовищі та теорія відновлення на деревах.
 • Граничні теореми для дисконтованих збіжних рядів, породжених лінійними рекурсіями.
 • Швидкість збіжності гіллястих процесів із загальними характеристиками.
 • Функціональні граничні теореми та закони повторного логарифма
 • Ймовірнісна теорія чисел.
 • Стохастична геометрія.
 • Випадкові аналітичні процеси та їх нулі.
 • Мод-фі збіжність.
 • Аналіз моделей інформаційної боротьби та розповсюдження епідемій в умовах міграції.
 • Теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності.
 • Теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.

З 2012 р. на кафедрі працює семінар "Стохастика та її застосування".