do.unicyb.kiev.ua

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифта

Кафедра у 2017 році

Друк PDF

У першому семестрі 2017-2018 навчального року на кафедрі дослідження операцій працюють професори, доктори фізико-математичних наук: О.М. Іксанов (завідувач кафедри), О.К. Закусило, І.К. Мацак та А.П. Юрачківський; доценти, доктори фізико-математичних наук О.В. Маринич, Д. П. Проскурін та І.В. Самойленко, доценти, кандидати фізико-математичних наук Б.В. Довгай (вчений секретар), В.І. Рабанович та Р.Я. Якимів; асистент, кандидат фізико-математичних наук О.В. Руденко, а також асистенти, аспірант другого року навчання А.С. Шелуденко та аспірант четвертого року навчання Я.В. Царегородцев. За організацію навчального процесу на кафедрі відповідає старший лаборант з вищою освітою Н.В.Лях. Представниками кафедри у лабораторії ймовірнісно-статистичних методів є провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор І.В. Протасов, завідувач лабораторією, кандидат фізико-математичних наук, доцент А.В. Нікітін, старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук С.І. Доценко та провідний інженер, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шестаков С.С. Викладачі кафедри відповідають за нормативні курси алгебри та геометрії (Д.П. Проскурін, Р.Я. Якимів, В.І. Рабанович, І.В. Самойленко, Б.В. Довгай, О.В. Маринич, Я.В. Царегородцев, О.В. Руденко, А.С. Шелуденко), дослідження операцій (О.В. Руденко, Р.Я. Якимів, І.К. Мацак, Б.В. Довгай, О.М. Іксанов, Я.В. Царегородцев,  А.П. Юрачківський) та алгебраїчних структур, криптографії та захисту інформації (О.В. Маринич, А.П. Юрачківський).


У першому семестрі 2017-2018 навчального року викладачі кафедри читають такі спецкурси (дисципліни за блоком):

 • Застосування теорії відновлення. Іксанов О.М.
 • Теорія масового обслуговування. Закусило О.К.
 • Елементи стохастичного аналізу.  Юрачківський А.П.
 • Елементи теорії випадкових еволюцій. Самойленко І.В.
 • Математичні основи генетики популяцій. Довгай Б.В.
 • Теорія екстремальних значень. Мацак І.К.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • Випадкові регенеративні структури.
 • Функціональні граничні теореми.
 • Асимптотика процесів дробового ефекту.
 • Асимптотичний аналіз складних систем.
 • Гіллясті випадкові блукання з комплексними параметрами.
 • Системи масового обслуговування.
 • Теорія ігор, теорія розкладів.
 • Топології на групах.
 • Теорія конфліктів
 • Комбінаторика ультрафільтрів та екстремальні топології на групах.
 • Мірозначні випадкові процеси.
 • Стохастичний аналіз марковських процесів.
 • Теорія екстремальних значень та її застосування, теорія надійності.
 • Теорія зображень, операторні алгебри та їх застосування.


З 2012 р. на кафедрі регулярно працює семінар "Стохастика та її застосування".